Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zašto činite što subotom nije dopušteno?

XXII. tjedan kroz godinu

Subota, 4. 9. 2021.

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Kol 1,21-23; Ps 54,3-4.6.8; Lk 6,1-5

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marin, Bonifacije, Mojsije, Ida, Rozalija

Prvo čitanje:

Kol 1, 21-23

 

Sa sobom vas izmiri da vas k sebi privede svete i bez mane.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo!
Nekoć i vi bijaste po zlim djelima udaljeni i neprijateljski raspoloženi, a sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, Bog vas sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne, ako samo ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 54, 3-4.6.8

Pripjev:

Evo, Bog mi pomaže!

 

Spasi me, Bože, svojim imenom
i jakošću svojom izbori mi pravdu!
Poslušaj, Bože, moju molitvu,
i usliši riječi usta mojih!

Evo, Bog mi pomaže,
Gospodin krijepi život moj.
Od srca rado ću ti žrtvovati,
slavit ću ti ime, Gospodine, jer je dobrostivo.

Evanđelje:

Lk 6, 1-5

 

Zašto činite što subotom nije dopušteno?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne subote prolazio je Isus kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli. A neki farizeji rekoše: »Zašto činite što subotom nije dopušteno?« Odgovori im Isus: »Zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici?« I govoraše im: »Sin Čovječji gospodar je subote!«
Riječ Gospodnja.