Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Provede noć moleći se, pa izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.

XXIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 7. 9. 2021.

Sv. Marko Križevčanin, prezbiter i mučenik

Spomendan

ČITANJA:
M. ČIT.: od dana: Kol 2,6-15; Ps 145,1-2.8-11; Lk 6,12-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Marko, Markica, Regina, Hvalimir, Hvalimira, Draga, Predrag

NAPOMENA:
▪ Gdje se sv. Marko Križevčanin slavi kao blagdan ili svetkovina (naslov crkve, zaštitnik župe), misni obrazac i čitanja uzimaju se iz Vlastitoga misala Zagrebačke nadbiskupije, str. 192.

Prvo čitanje:

Kol 2, 6-15

 

Gospodin vas oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo!
Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem. Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na »počela svijeta«, a ne na Krista.
Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; i ispunjeni ste u njemu, koji je glava svakog Vrhovništva i Vlasti. U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim: svukoste tijelo puteno; obrezanjem Kristovim: s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupâ i neobrezanosti svoga tijela, i vas oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 1-2.8-11

Pripjev:

Gospodin je dobar svima!

 

Slavit ću te, o Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja,
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Evanđelje:

Lk 6, 12-19

 

Provede noć moleći se pa izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane iziđe Isus na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima: Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanog Revnitelj, i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica.
Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su oni koje su mučili nečisti dusi. Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala.
Riječ Gospodnja.