Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj.

II. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 16. 1. 2022.

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-8a.9-10ac; 1Kor 12,4-11; Iv 2,1-12

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marcel, Oton, Mislav

Prvo čitanje:

Iz 62, 1-5

 

Radovat će se ženik nevjesti.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Sionu za ljubav neću šutjeti,
Jeruzalema radi neću mirovati
dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost
i spasenje njegovo ne plane ko zublja.
I puci će tvoju vidjeti pravednost
i tvoju slavu svi kraljevi;
prozvat će te novim imenom
što će ga odrediti usta Gospodnja.
U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna
i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog.
Neće te više zvati Ostavljenom
ni zemlju tvoju Opustošenom,
nego će te zvati Moja milina,
a zemlju tvoju Udata
jer ti si milje Gospodnje
i zemlja će tvoja biti udata.
Jer kao što se mladić ženi djevicom,
tvoj će se graditelj tobom oženiti;
i kao što se ženik raduje nevjesti,
tvoj će se Bog tebi radovati.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

96, 1-3.7.8a.9-10a.c

Pripjev:

Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu,
hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!

Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!« –
Narodima pravedno upravlja.

Drugo čitanje:

1Kor 12, 4-11

 

Jedan te isti Duh dijeli svakome napose kako hoće.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Različiti su dari, a isti Duh;
i različite službe, a isti Gospodin;
i različita djelovanja, a isti Bog
koji čini sve u svima.
A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.
Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti,
drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu;
drugomu vjera u tom istom Duhu,
drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu;
drugomu čudotvorstva,
drugomu prorokovanje,
drugomu razlučivanje duhova,
drugomu različiti jezici,
drugomu tumačenje jezika.
A sve to djeluje jedan te isti Duh
dijeleći svakomu napose kako hoće.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 2, 1-12

 

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«
A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«
Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.
Riječ Gospodnja.