Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjemu.

XXX. tjedan kroz godinu

Srijeda, 26. 10. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
Ef 6,1-9; Ps 145,10-14; Lk 13,22-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Dimitrije Srijemski, Dmitar, Lucijan, Albin, Damjan

Prvo čitanje:

Ef 6, 1-9

 

Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. Poštuj oca svoga i majku — to je prva zapovijed s obećanjem: da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!
Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista — sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca. Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju, dragovoljno služe — kao Gospodinu, a ne ljudima, znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina. I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima, kanite se prijetnje znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 10-14

Pripjev:

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim.

 

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.
Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

Evanđelje:

Lk 13, 22-30

 

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spašavaju?« A on im reče:
»Borite se da uđete na uska vrata
jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu,
ali neće moći.
Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata,
a vi stojeći vani
počnete kucati na vrata:
'Gospodine, otvori nam!',
on će vam odgovoriti:
'Ne znam vas odakle ste!'
Tada ćete početi govoriti:
'Pa mi smo s tobom jeli i pili,
po našim si trgovima naučavao!'
A on će vam reći:
'Kažem vam: ne znam odakle ste.
Odstupite od mene, svi zlotvori!'
Ondje će biti plač i škrgut zubi
kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova
i sve proroke u kraljevstvu Božjem,
a sebe vani, izbačene.
I doći će s istoka i zapada,
sa sjevera i juga
i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.
Evo, ima posljednjih koji će biti prvi,
ima i prvih koji će biti posljednji.«
Riječ Gospodnja.