Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne priliči da prorok pogine izvan Jeruza+V28lema.

XXX. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 27. 10. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
Ef 6,10-20; Ps 144,1-2.9-10; Lk 13,31-35

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Namat, Bartol, Bartolomej, Bare, Flor, Florijan

Prvo čitanje:

Ef 6, 10-20

 

Posegnite za opremom Božjom da se uzmognete održati.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Ubuduće jačajte se, braćo, u Gospodinu
i u silnoj snazi njegovoj.
Obucite svu opremu Božju
da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.
Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa,
nego protiv Vrhovništva, protiv Vlasti,
protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta,
protiv zlih duhova po nebesima.
Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom
da uzmognete odoljeti u dan zli
i održati se kada sve nadvladate.
Držite se dakle!
Opašite bedra istinom,
obucite oklop pravednosti,
potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!
U svemu imajte uza se štit vjere:
njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.
Uzmite i kacigu spasenja
i mač Duha,
to jest Riječ Božju.
Svakovrsnom se molitvom i prošnjom
u svakoj prigodi u Duhu molite.
Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću
i molitvom za sve svete,
i za me,
da mi se otvore usta
i dade riječ
hrabro obznaniti otajstvo evanđelja
kojeg sam poslanik u okovima,
da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 144,1-2.9-10

Pripjev:

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja!

 

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja:
ruke mi uči boju a prste ratu.

On je ljubav moja i tvrđava moja,
zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam;
on mi narode stavlja pod noge!

Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu,
na harfi od deset žica svirat ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima,
ti koji si spasio Davida, slugu svojega.

Evanđelje:

Lk 13, 31-35

 

Ne priliči da prorok pogine izvan Jeruzalema.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U onaj dan pristupe neki farizeji i reknu Isusu: »Otiđi, otputuj odavde jer te Herod hoće ubiti.« A on će njima: »Idite i kažite toj lisici: 'Evo, izgonim đavle i liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem. Ali danas, sutra i prekosutra moram nastaviti put jer ne priliči da prorok pogine izvan Jeruzalema.'«
»Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao kvočka piliće pod krila i ne htjedoste! Evo, napuštena vam kuća. A kažem vam, nećete me vidjeti dok ne dođe te reknete: Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!«
Riječ Gospodnja.