Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

U dan kad se Sin Čovječji objavi...

XXXII. tjedan kroz godinu

Petak, 11. 11. 2022.

Sv. Martin Tourski, biskup

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 2Iv 4-9; Ps 119,1-2.10-11.17-18; Lk 17,26-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Martin Tourski, Martina, Teodor Studit

Prvo čitanje:

2Iv 4-9

 

Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.

 

Čitanje Druge poslanice svetog Ivana apostola

Izabrana Gospođo, obradovah se veoma što sam među tvojom djecom našao takve koji hode u istini, kao što primismo zapovijed od Oca. I sada te molim, Gospođo, ne kao da ti novu zapovijed pišem, nego onu koju smo imali od početka: da ljubimo jedni druge. A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.
Jer iziđoše na svijet mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i Antikrist. Čuvajte se da ne izgubite što ste stekli, nego da primite potpunu plaću. Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 1-2.10-11.17-18

Pripjev:

Blaženi koji hode po Zakonu Gospodnjem!

 

Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Gospodnjem!

Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže.

Svim srcem svojim tebe tražim;
ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.

U srce pohranih riječ tvoju,
da protiv tebe ne sagriješim.

Milostiv budi meni, sluzi svojem,
da živim i tvoje riječi čuvam.

Otvori oči moje,
da gledam divote tvoga Zakona!

Evanđelje:

Lk 17, 26-37

 

U dan kad se Sin Čovječji objavi.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega: jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi. Slično kao što bijaše u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi. Tako će isto biti u dan kad se Sin Čovječji objavi.«
»U onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u kući, neka ne siđe da ih uzme. I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag. Sjetite se žene Lotove! Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati.«
»Kažem vam, one će noći biti dvojica u jednoj postelji: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti zajedno: jedna će se uzeti, druga ostaviti.« Upitaše ga na to: »Gdje to, Gospodine?« A on im reče: »Gdje bude trupla, ondje će se okupljati i orlovi.«
Riječ Gospodnja.