Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kad vidite da to biva, znajte: približilo se Kraljevstvo Božje!

XXXIV. tjedan kroz godinu

Petak, 25. 11. 2022.

ili: Sv. Katarina Aleksandrijska, djevica i mučenica

Svagdan

ČITANJA:
Otk 20,1-4.11 – 21,2; Ps 84,3-6a.8a; Lk 21,29-33

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Katarina, Katja, Kata, Katica; Mojsije; Beatrice

NAPOMENA:
▪ Gdje se sv. Katarina, djevica i mučenica, slavi kao svetkovina (naslov crkve, zaštitnica župe), misni obrazac i čitanja uzimaju se iz Vlastitoga misala Zagrebačke nadbiskupije, str. 234.

Prvo čitanje:

Otk 20,1-4.11-21,2

 

Mrtvi bijahu suđeni po djelima svojim. Novi Jeruzalem vidjeh kako silazi s neba.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh anđela:
siđe s neba s ključima Bezdana
i s velikim okovima u ruci.
Zgrabi Zmaja, Staru zmiju,
to jest Đavla, Sotonu,
i okova ga za tisuću godina.
Baci ga u Bezdan
koji nad njim zatvori i zapečati
da više ne zavodi narode
dok se ne navrši tisuću godina.
Nakon toga ima biti odriješen
za malo vremena.
I vidjeh prijestolja
— onima što sjedoše na njih
dano je suditi —
i duše pogubljenih
zbog svjedočanstva Isusova
i zbog Riječi Božje
i sve koji se ne pokloniše Zvijeri
ni kipu njezinu
te ne primiše žiga na čela svoja
ni na ruke.
Oni oživješe
i zakraljevaše s Kristom
tisuću godina.
I vidjeli veliko bijelo prijestolje
i Onoga što sjede na nj:
pred licem njegovim pobježe
zemlja i nebo;
ni mjesta im se više ne nađe.
I vidjeli mrtve,
velike i male:
stoje pred prijestoljem,
a knjige se otvoriše.
I otvori se jedna druga knjiga,
knjiga života.
I mrtvi bijahu suđeni po onome
što stoji napisano u knjigama,
po djelima svojim.
More predade svoje mrtvace,
a Smrt i Podzemlje svoje:
i svaki bi suđen po djelima svojim.
A Smrt i Podzemlje bili su bačeni
u jezero ognjeno.
Jezero ognjeno — to je druga smrt:
tko se god ne nađe zapisan u knjizi života,
bio je bačen u jezero ognjeno.
I vidjeh novo nebo i novu zemlju
jer — prvo nebo i prva zemlja uminu;
ni mora više nema.
I Sveti grad,
novi Jeruzalem, vidjeh:
silazi s neba od Boga,
opremljen kao zaručnica
nakićena za svoga muža.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 84, 3-6a.8a

Pripjev:

Evo šatora Božjeg s ljudima!

 

Duša mi gine i čezne
za dvorima Gospodnjim.
Srce moje i moje tijelo
kliču Bogu živomu.

I vrabac sebi log nalazi,
i lastavica gnjezdašce
gdje će položiti mlade svoje:
a ja žrtvenike tvoje, Gospodine nad Vojskama,
Kralju moj i Bože moj!

Blaženi koji prebivaju u Domu tvome
slaveć te bez prestanka!
Blaženi kojima je pomoć u tebi,
snaga im raste od časa do časa.

Evanđelje:

Lk 21, 29-33

 

Kad vidite da to biva, znajte: približilo se Kraljevstvo Božje!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«
Riječ Gospodnja.