Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Poče ih slati.

IV. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 3. 2. 2022.

ili: Sv. Blaž, biskup i mučenik; ili: Sv. Oskar, biskup

Svagdan

ČITANJA:
1Kr 2,1-4.10-12; Otpj. pj: 1Ljet 29,10-12; Mk 6,7-13

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Blaž, Oskar, Vlaho, Tripun, Tripo, Šimun i Ana

NAPOMENA:
▪ Gdje postoji obred »grličanja« vrši se izvan mise, uz riječi: »Po zagovoru svetoga Blaža, biskupa i mučenika, oslobodio te Bog bolesti grla i svakoga drugog zla. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.«

Prvo čitanje:

1Kr 2,1-4.10-12

 

Ja polazim na put sviju smrtnika. Ti budi hrabar, Salomone, i pokaži se čovjekom!

 

Kad su se dani Davidovi približavali svome svršetku, zapovjedi David svome sinu Salomonu: »Sada polazim na put sviju smrtnika. Ti budi hrabar i pokaži se čovjekom! Slušaj naredbe Gospodina, Boga svoga, idi njegovim stazama, drži se njegovih zakona, zapovijedi, naredaba i njegovih pouka, kako je napisano u Zakonu Mojsijevu, da bi uspio u svemu što poduzmeš i svagdje kamo se okreneš; da bi Gospodin ispunio svoje obećanje koje mi je dao: 'Ako sinovi tvoji budu pazili na svome putu, vjerno hodeći preda mnom, svim srcem svojini i svom dušom svojom, uvijek će jedan od njih sjediti na prijestolju Izraelovu.'«

I potom počinu David kraj otaca svojih, i bi pokopan u Davidovu gradu. David je kraljevao nad Izraelom četrdeset godina: u Hebronu je kraljevao sedam godina, u Jeruzalemu je kraljevao trideset i tri godine.
Salomon sjede na prijestolje Davida, svoga oca, i njegova se vlast veoma učvrsti.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 1Ljet 29, 10-12

Pripjev:

Ti vladaš nad svim, Gospodine!

 

Blagoslovljen da si, Gospodine,
Bože našeg oca Izraela,
od vijeka do vijeka!

Tvoja je, Gospodine, veličina,
sila, slava, čast i veličanstvo!

Tvoje je, Gospodine, kraljevstvo,
i ti si uzvišen povrh svega,
Poglavar svega!
Od tebe je bogatstvo i slava!

Ti vladaš nad svim,
u tvojoj je ruci sila i moć,
u tvojoj je vlasti
da učiniš velikim i jakim sve.

Evanđelje:

Mk 6, 7-13

 

Poče ih slati.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu te ih počne slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.
I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.«
Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe, i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.
Riječ Gospodnja.