Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Primit ćete - s progonima - sada stostruko i u budućem vijeku život vječni.

VIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 1. 3. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
1Pt 1,10-16; Ps 98, 1.2-3ab.3cd-4; Mk 10,28-31

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Feliks, Albin, David, Hadrijan, Jadranko, Zoran

Prvo čitanje:

1Pt 1,10-16

 

Proroci su proricali o milosti vama namijenjenoj. Zato trijezni budite, savršeno se pouzdajte u milost.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Predragi! Spasenje su istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj. Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći: bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anđeli žude nadviti.
Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svem življenju. Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 98, 1.2-3ab.3cd-4

Pripjev:

Gospodin obznani spasenje svoje.

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Evanđelje:

Mk 10,28-31

 

Primit ćete - s progonima - sada stostruko i u budućem vijeku život vječni.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Petar reče Isusu: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja — i u budućem vijeku život vječni.
A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«
Riječ Gospodnja.