Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kraljica će juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem.

XVI. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 18. 7. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
Mih 6,1-4.6-8; Ps 50,5-6.8-9.16b-17.21.23; Mt 12,38-42

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Emilije, Emilija, Ljuba, Frederik, Bruno, Teodozija, Tarzicija

Prvo čitanje:

Mih 6,1-4. 6-8

 

Objavljeno ti je, čovječe, što Gospodin traži od tebe.

 

Čitanje Knjige proroka Miheja

Čujte riječ koju govori Gospodin:
»Ustani! Povedi parnicu pred gorama
i neka bregovi čuju tvoj glas!«
Slušajte, gore, parnicu Gospodnju,
čujte, temelji zemaljski,
jer Gospodin se parbi s narodom svojim,
on se parniči s Izraelom:
»Narode moj, što sam ti učinio?
Čime sam te zamorio? Odgovori mi.
Ja sam tebe izveo iz zemlje egipatske,
izbavio te iz kuće ropstva;
poslao sam pred tobom Mojsija,
Arona i Mirjamu.«
»S čime ću doći pred Gospodina,
hoću li pasti ničice pred Bogom Svevišnjim?
Hoću li doći preda nj sa žrtvom paljenicom,
s teocima od jedne godine?
Hoće li mu biti mile tisuće ovnova,
tisuće tisuća potoka ulja?
Treba li prinijeti sina prvorođenog zbog svoga zločina,
plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam počinio?«
»Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro
i što Gospodin traži od tebe:
samo činiti pravicu,
milosrđe ljubiti
i smjerno sa svojim Bogom hoditi.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 50, 5-6.8-9.16b-17.21.23

Pripjev:

Onomu koji hodi stazama pravim pokazat ću spasenje Božje.

 

»Saberite mi sve pobožnike
koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše!«
Nebesa objavljuju pravednost njegovu:
on je Bog sudac!

»Ne korim te zbog žrtava tvojih —
paljenice su tvoje svagda preda mnom.
Neću od doma tvog uzet junca,
ni jaraca iz tvojih torova.«

»Što nabrajaš naredbe moje,
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija,
te riječi moje za leđa bacaš?«

»Sve si to činio, a ja da šutim?
Zar misliš da sam ja tebi sličan?
Pokazat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.«
Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu:
i onomu koji hoda stazama pravim —
njemu ću pokazati spasenje svoje.

Evanđelje:

Mt 12, 38-42

 

Kraljica će juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Neki pismoznanci i farizeji zapodjenuše razgovor s Isusom: »Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak.« A on im odgovori: »Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći. Ninivljani će ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone! Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!«
Riječ Gospodnja.