Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo.

XIV. tjedan kroz godinu

Subota, 9. 7. 2022.

ili: Bl. Marija Propetog Isusa; Sv. Augustin Zhao Rong

Svagdan

ČITANJA:
Iz 6,1-8; Ps 93,1-2.5; Mt 10,24-33

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marija

NAPOMENA:
▪ Gdje se Bl. Dj. Marija Kraljica mira slavi kao svetkovina (naslov crkve, zaštitnica župe), misni obrazac i čitanja uzimaju se iz Vlastitoga misala Zagrebačke nadbiskupije, str. 155.

Prvo čitanje:

Iz 6, 1-8

 

Čovjek sam nečistih usana, a oči mi vidješe Kralja, Gospodina nad vojskama!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu Svetište. Iznad njega stajahu serafi; svaki je imao po šest krila: dva krila da zakloni lice, dva da zakrije noge, a dvama je krilima letio. I klicahu jedan drugome:
»Svet! Svet! Svet!
Gospodin nad Vojskama!
Puna je sva zemlja Slave njegove«
Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom. Rekoh:
»Jao meni, propadoh,
jer čovjek sam nečistih usana.
U narodu nečistih usana prebivam,
a oči mi vidješe Kralja,
Gospodina nad Vojskama!«
Jedan od serafa doletje k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usana i reče:
»Evo, usne je tvoje dotaklo,
krivica ti je skinuta
i grijeh oprošten.«
Tada čuh glas Gospodnji:
»Koga da pošaljem? I tko će nam poći?«
Ja rekoh: »Evo me, mene pošalji!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 93, 1-2.5

Pripjev:

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven!

 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Evanđelje:

Mt 10, 24-33

 

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Nije učenik nad učiteljem
niti sluga nad gospodarom svojim.
Dosta je da učenik
bude kao njegov učitelj
i sluga
kao njegov gospodar.
Ako su domaćina Beelzebulom nazvali,
koliko li će više njegove ukućane?
Ne bojte ih se dakle.
Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti
ni tajno što se neće doznati.
Što vam govorim u tami,
recite na svjetlu;
i što na uho čujete,
propovijedajte na krovovima.
Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo,
ali duše ne mogu ubiti.
Bojte se više onoga
koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.
Ne prodaju li se dva vrapca za novčić?
Pa ipak ni jedan od njih
ne pada na zemlju bez Oca vašega.
A vama su i vlasi na glavi
sve izbrojene.
Ne bojte se dakle!
Vredniji ste nego mnogo vrabaca.
Tko god se, dakle, prizna mojim
pred ljudima,
priznat ću se i ja njegovim
pred Ocem, koji je na nebesima.
A tko se odreče mene
pred ljudima,
odreći ću se i ja njega
pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«
Riječ Gospodnja.