Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sotoni je kraj.

III. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 23. 1. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Heb 9,15.24-28; Ps 98,1-6; Mk 3,22-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Emerencijana, Ema, Vjera

Prvo čitanje:

Heb 9, 15.24-28

 

Jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put ukazati onima koji ga iščekuju.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!
Krist je Posrednik novoga Saveza:
da — po smrti za otkupljenje prekršaja
iz staroga Saveza —
pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu.
On doista ne uđe u rukotvorenu Svetinju,
protulik one istinske,
nego u samo nebo:
da se sada pojavi pred licem Božjim za nas.
Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe
kao što veliki svećenik
svake godine ulazi u Svetinju s tuđom krvlju;
inače bi bilo trebalo
da trpi mnogo puta od postanka svijeta.
No sada se pojavio,
jednom na svršetku vjekova,
da grijeh dokine žrtvom svojom.
I kao što je ljudima jednom umrijeti,
a potom na sud,
tako i Krist:
jednom se prinese
da grijehe mnogih ponese,
a drugi će se put
— bez obzira na grijeh — ukazati
onima koji ga iščekuju sebi na spasenje.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 98, 1-6

Pripjev:

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Zapjevajte Gospodinu uz citru
uz citru i zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Evanđelje:

Mk 3, 22-30

 

Sotoni je kraj.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.«
A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti.«
»Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.«
Riječ Gospodnja.