Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Obratite se i vjerujte evanđelju!

I. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 9. 1. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Heb 1,1-6; Ps 97,1.2b.6.7c.9; Mk 1,14-20

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Hadrijan, Honorat, Julijan, Živko, Miodrag

NAPOMENA:
▪ Današnjim danom započinje vrijeme »kroz godinu«.

Prvo čitanje:

Heb 1, 1-6

 

Bog nam progovori u Sinu.

 

Početak Poslanice Hebrejima

Više puta i na više načina
Bog nekoć govoraše ocima u prorocima;
konačno, u ove dane,
progovori nama u Sinu.
Njega postavi baštinikom svega,
Njega po kome sazda svjetove.
On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova
te sve nosi snagom riječi svoje,
pošto očisti grijehe,
sjede zdesna Veličanstvu u visinama;
postade toliko moćniji od anđela
koliko je uzvišenije nego oni baštinio Ime.
Ta kome od anđela ikad reče:
Ti si sin moj,
danas te rodih;
ili pak:
Ja ću njemu biti otac,
a on će meni biti sin.
A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori:
Nek pred njim nice padnu
svi anđeli Božji.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 97, 1.2b.6.7c.9

Pripjev:

Poklonite mu se svi anđeli njegovi!

 

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi!
Pravda i pravo
temelj su prijestolja njegova.

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.
Poklonite mu se, svi anđeli!

Jer ti si, Gospodine, Svevišnji —
nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.

Evanđelje:

Mk 1, 14-20

 

Obratite se i vjerujte evanđelju!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:
»Ispunilo se vrijeme,
približilo se kraljevstvo Božje!
Obratite se i vjerujte evanđelju!«
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima, i otiđu za njim.
Riječ Gospodnja.