Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.

XXVI. tjedan kroz godinu

Petak, 6. 10. 2023.

ili: Sv. Bruno, prezbiter

Svagdan

ČITANJA:
Bar 1,15-22; Ps 79,1-5.8-9; Lk 10,13-16

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Franjo, Franka, Franciska; Zlata, Zlatka

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

XXVII. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 6. 10. 2023.

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Post 2,18-24; Ps 128,1-6; Heb 2,9-11; Mk 10,2-16

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Bruno, Fides, Vjera, Vjerica, Magno

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

XXVII. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 6. 10. 2023.

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Post 2,18-24; Ps 128,1-6; Heb 2,9-11; Mk 10,2-16

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Bruno, Fides, Vjera, Vjerica, Magno

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

XXVII. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 6. 10. 2023.

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Post 2,18-24; Ps 128,1-6; Heb 2,9-11; Mk 10,2-16

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Bruno, Fides, Vjera, Vjerica, Magno

Prvo čitanje:

Post 2, 18-24

 

I dvoje njih bit će jedno tijelo.

 

Čitanje Knjige Postanka

Reče Gospodin, Bog: »Nije dobro da čovjek bude sam! Načinit ću mu pomoć kao što je on.«
Tada Gospodin, Bog, oblikova od zemlje sve životinje poljske i sve ptice nebeske i privede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koj

Otpjevni psalam:

Ps 128, 1-6

Pripjev:

Blagoslovio nas Bog sve dane života našega!

 

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti b

Drugo čitanje:

Heb 2, 9-11

 

Posvetitelj i posvećeni – svi su od jednoga.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Njega, za malo manjeg od anđelâ, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.
Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu j

Evanđelje:

Mk 10, 2-16

 

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše:
»Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus ć