Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ako ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti?

XXXI. tjedan kroz godinu

Subota, 11. 11. 2023.

Sv. Martin Tourski, biskup

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Rim 16,3-9.16.22-27; Ps 145,2-5.10-11; Lk 16,9-15

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Martin Tourski, Martina, Teodor Studit

Prvo čitanje:

Rim 16, 3-9.16.22-27

 

Pozdravite jedni druge cjelovom svetim.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu — oni su za moj život podmetnuli svoj vrat; zahvaljujem im ne samo ja nego i sve Crkve pogana. Pozdravite i Crkvu u njihovoj kući.
Pozdravite ljubljenog mi Epenata koji je prvina Azije za Krista. Pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas. Pozdravite Andronika i Juniju, rođake i suuznike moje; oni su ugledni među apostolima i prije mene bili su u Kristu. Pozdravite Amplijata, ljubljenoga moga u Gospodinu. Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha.
Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. Pozdravljaju vas sve Crkve Kristove.
Pozdravljam vas u Gospodinu ja, Tercije, koji napisah ovu poslanicu.
Pozdravlja vas Gaj, gostoprimac moj i cijele Crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart.
Onomu koji vas može učvrstiti — po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešućenog drevnim vremenima, a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru — jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 2-5.10-11

Pripjev:

Ime ću tvoje, Gospodine, blagoslivljati dovijeka.

 

Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Velik je Gospodin i svake hvale dostojan,
nedokučiva je veličina njegova!

Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja
i silu tvoju naviješta.
Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva,
i čudesa tvoja objavljuju.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore!

Evanđelje:

Lk 16, 9-15

 

Ako ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.«
»Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?«
»Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«
Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. On im reče: »Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom.«
Riječ Gospodnja.