Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što hoćeš da ti učinim? Gospodine, da progledam.

XXXIII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 20. 11. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Ps 119,53.61.134.150.155.158; Lk 18,35-43

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Oktavije, Zlatko, Zlatan, Silvestar, Edmund

Prvo čitanje:

1 Mak 1, 10-15.41-43.54-57.62-64

 

Strašan gnjev bijaše nad Izraelom.

 

Čitanje Prve knjige o Makabejcima

U one dane: Dođe grešni izdanak Antioh Epifan, sin kralja Antioha, koji bijaše talac u Rimu. On se zakralji godine sto trideset i sedme kraljevstva grčkoga. U one dane nađoše se u Izraelu ljudi opaki koji stadoše uvjeravati mnoge: »Hajde da sklopimo savez s narodima, svojim susjedima, jer otkako se od njih odijelismo, snađoše nas mnoga zla.« I mnogima se to svidjelo.
Štoviše, požuriše se neki od naroda i odoše kralju, koji im dopusti da se povedu za poganskim običajima. I sagradiše u Jeruzalemu borilište, kako to običavaju pogani, prepraviše svoje obrezanje i otpadoše od svetog Saveza. Ujarmiše se s poganima i prodaše se da čine zlo.
I napisa kralj proglas svemu svom kraljevstvu da svi moraju postati jedan narod i svaki mora ostaviti svoje običaje. I svi se narodi pokoriše kraljevoj naredbi. I mnogi Izraelci prihvatiše njegovo bogoštovlje i počeše žrtvovati idolima i ne svetkovati subotu.
Petnaestoga dana mjeseca Kisleva, godine sto četrdeset i pete, sagradio je kralj na oltaru za žrtve paljenice Grozotu pustoši. I u susjednim judejskim gradovima podigoše žrtvenike. I palili su tamjan na vratima kuća i po trgovima. A u koga nađoše knjige Zakona, razderaše ih i baciše u vatru. Ako bi otkrili da tko čuva svitak knjige Saveza ili da pristaje uza Zakon, po kraljevoj je odluci bio ubijen.
Uza sve to, mnogi od Izraela ostadoše postojani i pokazaše se hrabri, te nisu jeli od nečistih jela. Radije su išli u smrt nego da se onečiste hranom ili da oskvrnu sveti Savez. I tako su umirali.
Uistinu, strašan gnjev bijaše nad Izraelom.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 53.61.134.150.155.158

Pripjev:

Poživi me, Gospodine, i čuvat ću zapovijedi tvoje!

 

Bijes me hvata zbog grešnika
koji tvoj Zakon napuštaju.

Opletoše me užeta grešnikâ,
ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam.

Izbavi me od nasilja ljudskog,
i naredbe tvoje ja ću čuvati.

Primiču se koji me podlo progone,
daleko su oni od Zakona tvojega.

Daleko je spasenje od grešnikâ
jer za pravila tvoja ne mare.

Otpadnike vidjeh, i zgadiše mi se,
jer tvojih riječi ne čuvaju.

Evanđelje:

Lk 18, 35-43

 

Što hoćeš da ti učinim? Gospodine, da progledam.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad se Isus približavao Jerihonu, neki slijepac sjedio kraj puta i prosio. Čuvši gdje mnoštvo prolazi, raspitivao se što je to. Rekoše mu: »Isus Nazarećanin prolazi.« Tada povika: »Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se.« Oni ga sprijeda ušutkivali, ali on je još jače vikao: »Sine Davidov, smiluj mi se!«
Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi, upita ga: »Što hoćeš da ti učinim?« A on će: »Gospodine, da progledam.« Isus će mu: »Progledaj! Vjera te tvoja spasila.« I umah progleda i uputi se za njim slaveći Boga. I sav narod koji to vidje dade hvalu Bogu.
Riječ Gospodnja.