Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo, začet ćeš i roditi sina.

III. tjedan došašća

Srijeda, 20. 12. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 7,10-14; Ps 24,1-4b.5-6; Lk 1,26-38

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Zefirin, Slobodan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo, začet ćeš i roditi sina.

III. tjedan došašća

Petak, 20. 12. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 7,10-14; Ps 24,1-4b.5-6; Lk 1,26-38

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Zefirin, Slobodan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo, začet ćeš i roditi sina.

III. tjedan došašća

Petak, 20. 12. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 7,10-14; Ps 24,1-4b.5-6; Lk 1,26-38

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Zefirin, Slobodan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo, začet ćeš i roditi sina.

III. tjedan došašća

Petak, 20. 12. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 7,10-14; Ps 24,1-4b.5-6; Lk 1,26-38

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Zefirin, Slobodan

Prvo čitanje:

Iz 7, 10-14

 

Evo, začet ćeš i roditi sina.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.«
Tada reče Izaija: »Čuj

Otpjevni psalam:

Ps 24, 1-4b.5-6

Pripjev:

Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave.

 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto,
duša mu se ne predaj

Evanđelje:

Lk 1, 26-38

 

Evo, začet ćeš i roditi sina.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gosp