Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Budni budite da uzmognete umaći svemu što se ima zbiti!

XXXIV. tjedan kroz godinu

Subota, 2. 12. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Dn 7,15-27; Otp. pj.: Dn 3,82-87; Lk 21,34-36

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Habakuk pr., Bibijana, Kromacije, Mariangela

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Mnogi će s istoka i zapada doći u Kraljevstvo nebesko.

I. tjedan došašća

Ponedjeljak, 2. 12. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 2,1-5; Ps 122,1-9; Mt 8,5-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Habakuk pr., Bibijana, Kromacije, Mariangela

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Mnogi će s istoka i zapada doći u Kraljevstvo nebesko.

I. tjedan došašća

Ponedjeljak, 2. 12. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 2,1-5; Ps 122,1-9; Mt 8,5-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Habakuk pr., Bibijana, Kromacije, Mariangela

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Mnogi će s istoka i zapada doći u Kraljevstvo nebesko.

I. tjedan došašća

Ponedjeljak, 2. 12. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 2,1-5; Ps 122,1-9; Mt 8,5-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Habakuk pr., Bibijana, Kromacije, Mariangela

Prvo čitanje:

Iz 2, 1-5

 

Gospodin sabire sve narode u vječni mir kraljevstva Božjega.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu:
Dogodit će se na kraju dana: Gora doma Gospodnjeg bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, u Dom Boga Jakovljeva. On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer iz Siona će Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.«
On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima, i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju.
Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 122, 1-9

Pripjev:

Obradovah se kad mi rekoše: »Hajdemo u Dom Gospodnji!«

 

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja!

Po Zakonu Izraelovu,
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice Doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov!
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim
i spokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih
klicat ću: »Mir tebi!«
Radi Doma Gospodina, Boga našega,
za sreću tvoju ja ću moliti.

Evanđelje:

Mt 8, 5-11

 

Mnogi će s istoka i zapada doći u kraljevstvo nebesko.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.« Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Tá i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi!' – i ode, drugomu: 'Dođi!' – i dođe, a sluzi svomu:, 'Učini to' – i učini.« Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam: mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom.«
Riječ Gospodnja.