Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Otac vas ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali u me.

VI. vazmeni tjedan

Subota, 11. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 18,23-28; Ps 47,2-3.8-10; Iv 16,23b-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Mamerto, Franjo Hieronimo, Anastazije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna.

V. vazmeni tjedan

Četvrtak, 11. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 15,7-21; Ps 96,1-3.10; Iv 15,9-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Mamerto, Franjo Hieronimo, Anastazije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Otac vas ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali u me.

VI. vazmeni tjedan

Subota, 11. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 18,23-28; Ps 47,2-3.8-10; Iv 16,23b-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Mamerto, Franjo Hieronimo, Anastazije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Otac vas ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali u me.

VI. vazmeni tjedan

Subota, 11. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 18,23-28; Ps 47,2-3.8-10; Iv 16,23b-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Mamerto, Franjo Hieronimo, Anastazije

Prvo čitanje:

Dj 18, 23-28

 

Apolon je iz Pisama pokazivao da Isus jest Krist.

 

Čitanje Djela apostolskih

Pošto se Pavao zadrža neko vrijeme u Antiohiji, ode i zareda galacijskim područjem i Frigijom utvrđujući sve učenike.
Uto neki Židov imenom Apolon, rodom Aleksandrijac, čovjek rječit i upućen u Pisma, stiže u Efez. On bijaše upućen u Put Gospodnji pa je vatrene duše govorio i naučavao pomno o Isusu, premda je znao samo za Ivanovo krštenje. Poče on tako smjelo govoriti u sinagogi. Čuše ga Priscila i Akvila, uzeše ga k sebi i pomnije mu izložiše Put Božji.
A kad je nakanio otići u Ahaju, ohrabriše ga braća i napišu učenicima da ga prime. Kad je stigao onamo, uvelike je koristio vjernicima po milosti jer je snažno pobijao Židove javno pokazujući iz Pisama da Isus jest Krist.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 47, 2-3.8-10

Pripjev:

Gospodin je kralj nad zemljom svom.

 

Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to — svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.

Da, on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.

Prvaci se pribiru poganski
k narodu Boga Abrahamova.
Božji su svi vlastodršci zemlje,
nad svima on je uzvišen.

Evanđelje:

lv 16, 23b-28

 

Otac vas ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali u me.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca,
dat će vam u moje ime.
Dosad niste iskali ništa u moje ime.
Ištite i primit ćete
da radost vaša bude potpuna!
To sam vam govorio u poredbama.
Dolazi čas
kad vam više neću govoriti u poredbama,
nego ću vam otvoreno naviještati Oca.
U onaj dan
iskat ćete u moje ime
i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas.
Ta sâm vas Otac ljubi
jer vi ste mene ljubili
i vjerovali da sam ja od Boga izišao.
Izišao sam od Oca i došao na svijet.
Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu.«
Riječ Gospodnja.