Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna.

V. vazmeni tjedan

Četvrtak, 2. 5. 2023.

Sv. Atanazije, biskup i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 'Dj 15,7-21; Ps 96,1-3.10; Iv 15,9-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Atanazije, Antonin, Boleslav, Boris

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ja i Otac jedno smo.

IV. vazmeni tjedan

Utorak, 2. 5. 2023.

Sv. Atanazije, biskup i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
Dj 11,19-26; Ps 87,1-7; Iv 10,22-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Atanazije, Antonin, Boleslav, Boris

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna.

V. vazmeni tjedan

Četvrtak, 2. 5. 2023.

Sv. Atanazije, biskup i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 'Dj 15,7-21; Ps 96,1-3.10; Iv 15,9-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Atanazije, Antonin, Boleslav, Boris

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna.

V. vazmeni tjedan

Četvrtak, 2. 5. 2023.

Sv. Atanazije, biskup i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 'Dj 15,7-21; Ps 96,1-3.10; Iv 15,9-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Atanazije, Antonin, Boleslav, Boris

Prvo čitanje:

1 Kor 15, 1-8

 

Gospodin se ukaza Jakovu, onda svim apostolima.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo!
Dozivljem vam u pamet
evanđelje koje navijestilh,
koje primiste,
u kome stojite,
po kojem se spasavate,
ako držite što sam vam navijestio;
osim ako uzalud povjerovaste.
Doista, predadoh vam ponajprije što i primih:
Krist umrije za grijehe naše po Pismima;
bi pokopan
i uskrišen treći dan po Pismima;
ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici.
Potom se ukaza braći,
kojih bijaše više od pet stotina zajedno;
većina ih još i sada živi, a neki usnuše.
Zatim se ukaza Jakovu,
onda svim apostolima.
Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 19, 2-5

Pripjev:

Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

 

Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
al' po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

Evanđelje:

Iv 14, 6-14

 

Toliko sam vremena s vama i još me ne poznate.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Tomi:
»Ja sam Put i Istina i Život:
nitko ne dolazi Ocu osim po meni.
Da ste upoznali mene,
i Oca biste moga upoznali.
Od sada ga i poznajete
i vidjeli ste ga.«
Kaže mu Filip:
»Gospodine, pokaži nam Oca
i dosta nam je!«
Nato će mu Isus:
»Filipe, toliko sam vremena s vama
i još me ne poznaš?«
»Tko je vidio mene, vidio je i Oca.
Kako ti onda kažeš: 'Pokaži nam Oca'?
Ne vjeruješ li
da sam ja u Ocu i Otac u meni?
Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim:
Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.
Vjerujte mi:
ja sam u Ocu i Otac u meni.
Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.
Zaista, zaista, kažem vam:
Tko vjeruje u mene,
činit će djela koja ja činim;
i veća će od njih činiti
jer ja odlazim Ocu.
I što god zaištete u moje ime,
učinit ću,
da se proslavi Otac u Sinu.
Ako me što zaištete u moje ime,
učinit ću.«
Riječ Gospodnja.