Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao.

VII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 23. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Jak 5,1-6; Ps 49,14-20; Mk 9,41-50

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Deziderije, Željko, Želimir, Željana, Spes, Nada, Nadan, Vilim

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Oče, proslavi Sina svoga!

VII. vazmeni tjedan

Utorak, 23. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 20,17-27; Ps 68,10-11.20-21; Iv 17,1-11a

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Deziderije, Željko, Želimir, Željana, Spes, Nada, Nadan, Vilim

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao.

VII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 23. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Jak 5,1-6; Ps 49,14-20; Mk 9,41-50

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Deziderije, Željko, Želimir, Željana, Spes, Nada, Nadan, Vilim

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao.

VII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 23. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Jak 5,1-6; Ps 49,14-20; Mk 9,41-50

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Deziderije, Željko, Želimir, Željana, Spes, Nada, Nadan, Vilim

Prvo čitanje:

Jak 5, 1-6

 

Plaća kosaca vaših njiva — koju im uskratiste — viče, vapaji dopriješe do ušiju Gospodnjih.

 

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

De sada, bogataši, proplačite i zakukajte
zbog nevolja koje će vas zadesiti!
Bogatstvo vam istrunu,
haljine vaše postadoše hrana moljcima,
zlato vam i srebro zarđa
i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas
te će kao vatra izjesti tijela vaša!
Zgrnuste blago u posljednje dane!
Evo: plaća kosaca vaših njiva
— koju im skratiste — viče
i vapaji žetelaca dopriješe
do ušiju Gospodina nad Vojskama.
Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli,
utoviste srca svoja za dan klanja!
Osudiste i ubiste pravednika:
on vam se ne suprotstavlja!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 49, 14 - 20

Pripjev:

Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

 

Takav je put onih koji se ludo uzdaju,
to je konac onih koji uživaju u sreći:
Poput stada redaju se u Podzemlju,
smrt im je pastir, a dobri njima vladaju.

Njihova će lika brzo nestati,
Podzemlje će im biti postojbina.
A moju će dušu Bog ugrabiti
Podzemlju iz pandža
i milostivo me primiti.

Ne boj se ako se tko obogati
i ako se poveća blago doma njegova:
kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom,
i blago njegovo neće s njime sići.

Ako se u životu držao sretnim
—»Govorit će se da ti je dobro bilo!« -
i on će doći u skup otaca svojih,
gdje svjetlosti više vidjeti neće.

Evanđelje:

Mk 9, 41-50

 

Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«
»Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.«
»Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život, nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.
Uistinu, ognjem će svaki od njih biti posoljen.
Dobra je sol.
Ali ako sol postane neslana,
čime ćete nju začiniti?
Imajte sol u sebi,
a mir među sobom!«
Riječ Gospodnja.