Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Primit ćete – s progonima – sada stostruko i u budućemu vijeku život vječni.

VIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 28. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1Pt 1,10-16; Ps 98,1-4; Mk 10,28-31

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
German, Vilim, Velimir, Teodul

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

Nedjelja, 28. 5. 2023.

PEDESETNICA. DUHOVI

ČITANJA:
Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34; 1Kor 12,3b-7.12-13; Iv 20,19-23

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
German, Vilim, Velimir, Teodul

NAPOMENA:
▪ Nakon drugoga čitanja čita se ili pjeva Posljednica. ▪ Nakon nedjelje Pedesetnice uskrsna se svijeća prenese i postavi pored krsnog zdenca. Pali se u slavljima krštenja da bi se na njoj palile krsne svijeće. U bogoslužju sprovoda uskrsna se svijeća postavlja i pali pored lijesa da bi se na taj način pokazalo kako je kršćaninova smrt njegova istinska osobna Pasha. (U tom slučaju kod lijesa nisu potrebne druge svijeće.)

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Primit ćete – s progonima – sada stostruko i u budućemu vijeku život vječni.

VIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 28. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1Pt 1,10-16; Ps 98,1-4; Mk 10,28-31

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
German, Vilim, Velimir, Teodul

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Primit ćete – s progonima – sada stostruko i u budućemu vijeku život vječni.

VIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 28. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1Pt 1,10-16; Ps 98,1-4; Mk 10,28-31

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
German, Vilim, Velimir, Teodul

Prvo čitanje:

1 Pt 1, 10-16

 

Proroci su proricali o milosti vama namijenjenoj. Zato trijezni budite, savršeno se pouzdajte u milost.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Predragi! Spasenje su istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj. Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći: bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anđeli žude nadviti.
Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svem življenju. Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 98, 1-4

Pripjev:

Gospodin obznani spasenje svoje.

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.
Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.
Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Evanđelje:

Mk 10, 28 -31

 

Primit ćete - s progonima - sada stostruko i u budućem vijeku život vječni.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Petar reče Isusu: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja — i u budućem vijeku život vječni.
A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«
Riječ Gospodnja.