Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Vi niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta.

V. vazmeni tjedan

Subota, 4. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 16,1-10; Ps 100,1b-3.5; Iv 15,18-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Florijan, Cvjetko, Iskra, Silvana, Silvije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima.

IV. vazmeni tjedan

Četvrtak, 4. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 13,13-25; Ps 89,2-3.21-22.25.27; Iv 13,16-20

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Florijan, Cvjetko, Iskra, Silvana, Silvije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Vi niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta.

V. vazmeni tjedan

Subota, 4. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 16,1-10; Ps 100,1b-3.5; Iv 15,18-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Florijan, Cvjetko, Iskra, Silvana, Silvije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Vi niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta.

V. vazmeni tjedan

Subota, 4. 5. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 16,1-10; Ps 100,1b-3.5; Iv 15,18-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Florijan, Cvjetko, Iskra, Silvana, Silvije

Prvo čitanje:

Dj 16, 1-10

 

Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Stiže Pavao u Derbu i Listru. Ondje, gle, bijaše učenik neki imenom Timotej, sin neke pokrštene Židovke i oca Grka. Uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju. Pavao htjede da on pođe s njime pa ga uze i obreza zbog Židova koji bijahu u onim mjestima. Jer svi su znali da mu je otac Grk.
I kako su prolazili gradovima, predavali su im za opsluživanje odredbe koje su apostoli i starješine utvrdili u Jeruzalemu. Tako se Crkve učvršćivahu u vjeri i broj im se danomice povećavao.
Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh Sveti spriječio propovijedati riječ u Aziji. Kad su došli do Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov. Onda prođoše Miziju i siđoše u Troadu.
Noću je Pavao imao viđenje: Makedonac neki stajaše i zaklinjaše ga: »Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!« Nakon viđenja nastojasmo odmah otputovati u Makedoniju, uvjereni da nas Bog zove navješćivati im evanđelje.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 100, 1b-3.5

Pripjev:

Kliči, Gospodinu, sva zemljo!

 

Kliči, Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Evanđelje:

Iv 15, 18-21

 

Vi niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ako vas svijet mrzi,
znajte da je mene mrzio prije nego vas.
Kad biste bili od svijeta,
svijet bi svoje ljubio;
no budući da niste od svijeta,
nego sam vas ja izabrao iz svijeta,
zbog toga vas svijet mrzi.
Sjećajte se riječi koju vam rekoh:
'Nije sluga veći od gospodara.'
Ako su mene progonili,
i vas će progoniti;
ako su moju riječ čuvali,
i vašu će čuvati.
A sve će to poduzimati protiv vas
poradi imena moga
jer ne znaju onoga koji mene posla.«
Riječ Gospodnja.