Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?

XX. tjedan kroz godinu

Srijeda, 23. 8. 2023.

ili: Sv. Ruža Limska, djevica

Svagdan

ČITANJA:
Suci 9,6-15; Ps 21,2-7; Mt 20,1-16a

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Ruža, Ružica, Rozalija, Flavije, Zakej, Vuk, Klaudije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ljubi Gospodina Boga svojega i bližnjega svoga kao sebe samoga!

XX. tjedan kroz godinu

Petak, 23. 8. 2023.

Svagdan ili: Sv. Ruža Limska, djevica

ČITANJA:
Ez 37,1-14; Ps 107,2-9; Mt 22,34-40

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Ruža, Ružica, Rozalija, Flavije, Zakej, Vuk, Klaudije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ljubi Gospodina Boga svojega i bližnjega svoga kao sebe samoga!

XX. tjedan kroz godinu

Petak, 23. 8. 2023.

Svagdan ili: Sv. Ruža Limska, djevica

ČITANJA:
Ez 37,1-14; Ps 107,2-9; Mt 22,34-40

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Ruža, Ružica, Rozalija, Flavije, Zakej, Vuk, Klaudije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ljubi Gospodina Boga svojega i bližnjega svoga kao sebe samoga!

XX. tjedan kroz godinu

Petak, 23. 8. 2023.

Svagdan ili: Sv. Ruža Limska, djevica

ČITANJA:
Ez 37,1-14; Ps 107,2-9; Mt 22,34-40

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Ruža, Ružica, Rozalija, Flavije, Zakej, Vuk, Klaudije