Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ako te posluša, stekao si brata.

XXIII. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 10. 9. 2023.

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Nikola Tolentinski, Sebastijan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Provede noć moleći se, pa izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.

XXIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 10. 9. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1Kor 6,1-11; Ps 149,1-6a.9b; Lk 6,12-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Nikola Tolentinski, Sebastijan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Provede noć moleći se, pa izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.

XXIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 10. 9. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1Kor 6,1-11; Ps 149,1-6a.9b; Lk 6,12-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Nikola Tolentinski, Sebastijan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Provede noć moleći se, pa izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.

XXIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 10. 9. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1Kor 6,1-11; Ps 149,1-6a.9b; Lk 6,12-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Nikola Tolentinski, Sebastijan

Prvo čitanje:

1 Kor 6, 1-11

 

Brat se s bratom parniči, i to pred nevjernicima.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima.

Braćo! Tko bi se od vas u sporu s drugim usudio parničiti se pred nepravednima, a ne pred svetima? Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice? Ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svagdanje? A vi, kad imate sporove o svagdanjem, sucima postavljate one do kojih Crkva ništa ne drži! Vama na sramotu govorim. Tako? Zar nema među vama ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi među braćom? Nego brat se s bratom parniči, i to pred nevjernicima? Zapravo, već vam je to nedostatak što se parničite među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto se radije ne pustite oplijeniti? Nego vi činite nepravdu i plijenite, i to braću. Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. To, evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 149, 1-6a.9b

Pripjev:

Gospodin ljubi narod svoj.

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnikâ hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im budu pohvale Božje na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Evanđelje:

Lk 6, 12-19

 

Provede noć moleći se pa izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane iziđe Isus na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima: Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanog Revnitelj, i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica.
Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su oni koje su mučili nečisti dusi. Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala.
Riječ Gospodnja.