Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Znam tko si: Svetac Božji.

XXII. tjedan kroz godinu

Utorak, 5. 9. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1Sol 5,1-6.9-11; Ps 27,1.4.13-14; Lk 4,31-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Urban, Teodor, Božidar, Berto, Cvjetko, Florencije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

XXII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 5. 9. 2023.

Svagdan ili: sv. Majka Terezija, redovnica

ČITANJA:
1Kor 3,18-23; Ps 24,1-6; Lk 5,1-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Urban, Teodor, Božidar, Berto, Cvjetko, Florencije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

XXII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 5. 9. 2023.

Svagdan ili: sv. Majka Terezija, redovnica

ČITANJA:
1Kor 3,18-23; Ps 24,1-6; Lk 5,1-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Urban, Teodor, Božidar, Berto, Cvjetko, Florencije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

XXII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 5. 9. 2023.

Svagdan ili: sv. Majka Terezija, redovnica

ČITANJA:
1Kor 3,18-23; Ps 24,1-6; Lk 5,1-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Urban, Teodor, Božidar, Berto, Cvjetko, Florencije

Prvo čitanje:

1Kor 3,18-23

 

Sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu. I opet: Gospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne. Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše. Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 24, 1-6

Pripjev:

Gospodnja je zemlja i sve na njoj.

 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Evanđelje:

Lk 5, 1-11

 

Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.
Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i baci mreže za lov.« Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.
Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!« Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!«
Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.
Riječ Gospodnja.