Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zašto činite što subotom nije dopušteno?

XXII. tjedan kroz godinu

Subota, 9. 9. 2023.

ili: Sv. Petar Claver, prezbiter

Svagdan

ČITANJA:
Kol 1,21-23; Ps 54,3-4.6.8; Lk 6,1-5

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Petar Claver, Hijacint, Hijacinta

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Vrebali su liječi li subotom.

XXIII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 9. 9. 2023.

Svagdan ili: Sv. Petar Claver, prezbiter

ČITANJA:
1Kor 5,1-8; Ps 5,4b-7.12; Lk 6,6-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Petar Claver, Hijacint, Hijacinta

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Vrebali su liječi li subotom.

XXIII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 9. 9. 2023.

Svagdan ili: Sv. Petar Claver, prezbiter

ČITANJA:
1Kor 5,1-8; Ps 5,4b-7.12; Lk 6,6-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Petar Claver, Hijacint, Hijacinta

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Vrebali su liječi li subotom.

XXIII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 9. 9. 2023.

Svagdan ili: Sv. Petar Claver, prezbiter

ČITANJA:
1Kor 5,1-8; Ps 5,4b-7.12; Lk 6,6-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Petar Claver, Hijacint, Hijacinta

Prvo čitanje:

1 Kor 5, 1-8

 

Očistite stari kvasac; jer već je žrtvovana Pasha naša, Krist.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to takvoj bludnosti kakve nema ni među poganima: da netko ima očevu ženu. I vi mi se uznijeli, mjesto da žalujete pa da se iskorijeni iz vaše sredine onaj koji takvo djelo počini. A ja, i nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam presudio kao nazočan onoga koji takvo što počini. Pošto se u ime Gospodina našega Isusa Krista skupite vi i moj duh sa snagom Gospodina našega Isusa, neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi se spasio duh u Dan Gospodina Isusa.
Ne valja vam hvastanje! Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa? Očistite stari kvasac da budete novo tijesto, kao što i jeste beskvasni jer već je žrtvovana Pasha naša, Krist. Zato svetkujmo, ne sa starim kvascem ni sa kvascem zloće i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima čistoće i istine.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 5, 4b-7.12

Pripjev:

Gospodine, u svojoj pravdi ti me vodi!

 

Zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć,
jer ti nisi Bog kom je nepravda mila:
zlobniku nema boravka s tobom,
opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom.

Mrziš sve koji čine bezakonje
i uništavaš lažljiivce.
Krvopija i varalica
Gospodinu se gadi.

Nek se raduju svi što se utječu tebi,
neka kliču sve dovijeka!
Štiti ih, i nek se vesele u tebi
koji ljube ime tvoje.

Evanđelje:

Lk 6, 6-11

 

Vrebali su da li subotom liječi.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne subote uđe Isus u sinagogu i stane naučavati. Bio je ondje čovjek kome desnica bijaše usahla. Pismoznanci i farizeji vrebahu na nj da li subotom liječi kako bi našli u čemu da ga optuže. A on je znao njihove namjere pa reče čovjeku s usahlom rukom: »Ustani i stani na sredinu!« On usta i stade. A Isus im reče: »Pitam ja vas: Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo? Život spasiti ili upropastiti?« Sve ih ošinu pogledom pa reče čovjeku: »Ispruži ruku!« On učini tako — i ruka mu zdrava. A oni se, izbezumljeni, počnu dogovarati što da poduzmu protiv Isusa.
Riječ Gospodnja.