Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka.

III. tjedan kroz godinu

Utorak, 23. 1. 2024.

Svagdan

ČITANJA:
2Sam 6,12b-15.17-19; Ps 24,7-10; Mk 3,31-35

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Emerencijana, Ema, Vjera, Milko

Prvo čitanje:

2Sam 6,12b-15.17-19

 

David i sav Izrael nosili su Kovčeg Gospodnji kličući.

 

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Ode David i ponese Kovčeg Božji iz Obed-Edomove kuće gore u Davidov grad s velikim veseljem. Tek što su nosioci Kovčega Božjeg pokročili šest koraka, David žrtvova vola i tovna ovna. David je igrao iz sve snage pred Gospodinom, a bio je ogrnut samo lanenim oplećkom. Tako su David i sav Izraelov dom nosili gore Kovčeg kličući i trubeći u rog.
Tada unesoše Kovčeg Gospodnji i postaviše ga usred šatora koji mu bijaše razapeo David. Onda David prinese pred Gospodina paljenice i pričesnice. Pošto je prinio paljenice i pričesnice, David blagoslovi narod imenom Gospodina nad Vojskama. Potom razdijeli među sav narod, među sve mnoštvo Izraelovo, ljudima i ženama, svakome po jedan kruh, komad mesa i kolač od suhog grožđa. Zatim se raziđe sav narod, svaki svojoj kući.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 24,7-10

Pripjev:

Tko je taj Kralj slave? To je sam Gospodin.

 

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!«

»Tko je taj Kralj slave?«
»Gospodin silan i junačan,
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!«

»Tko je taj Kralj slave!«
»Gospodin nad Vojskama —
on je Kralj slave!«

Evanđelje:

Mk 3,31-35

 

Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dođu Isusova majka i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On im odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?«
I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka.«
Riječ Gospodnja.