Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bog nije Bog mrtvih, nego živih.

XXXIII. tjedan kroz godinu

Subota, 23. 11. 2024.

Svagdan ili: Sv. Klement I., papa i mučenik; ili: Sv. Kolumban, opat

ČITANJA:
Otk 11,4-12; Ps 144,1-2.9-10; Lk 20,27-40

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Klement, Kolumban, Lukrecija, Amfilohije

Prvo čitanje:

Otk 11, 4-12

 

Ova su dva proroka zadavala muku pozemljarima.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Meni, Ivanu, rečeno je:
Evo moja dva svjedoka!
To su dvije masline
i dva svijećnjaka
što stoje pred Gospodarom zemlje.
Ako im tko hoće nauditi,
oganj suče iz usta njihovih
i proždire njihove neprijatelje.
Do

Otpjevni psalam:

Ps 144, 1-2.9-10

Pripjev:

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja!

 

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja:
ruke mi uči boju a prste ratu.

On je ljubav moja i tvrđava moja,
zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam;
on mi narode stavlja pod noge!


Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu,
na harfi od deset žic

Evanđelje:

Lk 20, 27-40

 

Bog nije Bog mrtvih, nego živih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pristupe Isusu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bij