Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zašto ovaj naraštaj traži znak?

VI. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 12. 2. 2024.

Svagdan

ČITANJA:
Jak 1,1-11; Ps 119,67-68.71-72.75-76; Mk 8,11-13

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Melecije, Zvonimir, Zvonka

Prvo čitanje:

Jak 1,1-11

 

Prokušanost vaše vjere rađa postojanošću da budete savršeni i potpuni.

 

Početak Poslanice svetoga Jakova apostola

Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista: dvanaestorma plemena Raseljeništva pozdrav.
Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.
Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se. Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina — čovjek duše dvoumne nepostojan na svim putovima svojim.
Neka se brat niska soja ponosi svojim uzvišenjem a bogataš svojim poniženjem. Ta proći će kao cvijet trave: sunce ogranu žarko te usahnu trava i cvijet njezin uvenu; dražest mu lica propade. Tako će i bogataš na stazama svojim usahnuti.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119,67- 68.71-72.75-76

Pripjev:

Nek dođe na me milosrđe tvoje da poživim!

 

Prije nego bjeh ponižen, lutao sam,
ali sada tvoju čuvam riječ.

Ti si tako dobar i dobrostiv:
nauči me pravilima svojim.

Dobro mi je što sam ponižen
da bih tvoja naučio pravila.

Draži mi je zakon usta tvojih
no tisuće zlatnika i srebrnika.

Znadem, Gospodine, da su ti sudovi pravedni
i da si me s pravom ponizio.

Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom
po obećanju koje si dao sluzi svom.

Evanđelje:

Mk 8,11-13

 

Zašto ovaj naraštaj traži znak?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Istupiše farizeji i počeše raspravljati s Isusom. Iskušavajući ga, zatraže od njega znak s neba. On uzdahnu iz sve duše i reče: »Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovome se naraštaju neće dati znak.« Tada ih ostavi, ponovno uđe u lađu pa otiđe prijeko.
Riječ Gospodnja.