Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Korizmeno vrijeme

Srijeda, 14. 2. 2024.

PEPELNICA

Svagdan

ČITANJA:
Jl 2,12-18; Ps 51,3-6a.12-14.17; 2Kor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Valentin, Zdravko, Valentina, Vital, Eufrazija

NAPOMENA:
Danas je zapovijedani post i nemrs. Zakon nemrsa obvezuje sve koji su navršili 14. godinu života, a zakon posta one koji su navršili 18. godinu života pa do započete 60. godine. Međutim, poželjno je da dušobrižnici i roditelji već i djecu odgajaju i poučavaju o smislu pokore (ZKP, can 1252). Kod mise, poslije evanđelja i homilije, blagoslivlja se i posipa pepeo koji je dobiven od grančica blagoslovljenih na Cvjetnicu prošle godine. Ispušta se pokajnički čin. Blagoslov i posipanje pepelom može se vršiti i bez Mise, no u tom slučaju dolikuje da se održi Bogoslužje Riječi. Nakon homilije blagoslivlja se i posipa pepeo, slijedi Molitva vjernika i Gospodnja molitva, te zaključna molitva s blagoslovom i otpustom. Otpjev prije evanđelja "Aleluja" se izostavlja sve do Vazmenog bdjenja. Umjesto njega govori se: "Slava tebi Kriste, kralju vječne slave" ili koji drugi slični.

Prvo čitanje:

Jl 2, 12-18

 

Razderite srca, a ne halje svoje!

 

Čitanje Knjige proroka Joela

»Sada, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i kukajuć.«
Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali. Tko zna neće li se opet ražaliti, neće li blagoslov ostaviti za sobom! Prinose i ljevanice Gospodinu, Bogu našemu!
Trubite u trublju na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe, a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Gospodnje. Neka mole: »Smiluj se, Gospodine, svojem narodu« Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?«
Tad Gospodin, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 51,3-6a.12-14.17

Pripjev:

Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

 

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Drugo čitanje:

2Kor 5,20 – 6,2

 

Pomirite se s Bogom… Evo, sad je vrijeme spasa!

 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo!
Kristovi smo poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.
Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli:»U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti.« Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa!
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Mt 6,1-6.16-18

 

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide.Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!
Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.
I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«
Riječ Gospodnja.