Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!

Vazmena osmina

Subota, 6. 4. 2024.

Sedmi dan Vazmene osmine

Svagdan

ČITANJA:
Dj 4,13-21; Ps 118,1.14-21; Mk 16,9-15

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Irenej, Petar Veronski, Vilim, Celestin

NAPOMENA:
▪ Prva subota u mjesecu: Molitva za svećenička i redovnička zvanja.

Prvo čitanje:

Dj 4,13-21

 

Ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Kad glavari, starješine i pismoznanci vidješe neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudu; znali su ih, da bijahu s Isusom, ali videći gdje s njima stoji izliječeni čovjek, nisu mogli ništa protusloviti. Stoga zapovjediše da izađu iz vijećnice pa stadoše raspravljati: »Što ćemo s tim ljudima? Ta učinili su očit znak poznat svim Jeruzalemcima, ne možemo ga nijekati; ali da se još više ne razglasi u narod, zaprijetimo im da nikomu živom o tom Imenu više ne govore.«
Pozvaše ih i zapovjediše im da podnipošto ne zbore niti naučavaju u ime Isusovo. Ali im Petar i Ivan odgovoriše: »Sudite je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga. Mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.« A oni ne našavši kako da ih kazne, opet im zaprijete pa ih otpuste poradi naroda, jer su svi slavili Boga zbog onoga što se dogodilo.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 118,1.14-21

Pripjev:

Zahvaljujem ti, Gospodine, što si me uslišio.

 

Zahvaljujem Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Gospodin je moja snaga i pjesma,
on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje
odzvanja šatorima pravednika:
Gospodnja se proslavi desnica.

Gospodnja me desnica uzdignu,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti,
i kazivati djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin,
ali me smrti ne preda.

Otvorite mi širom vrata pravde:
ući ću, Gospodinu zahvalit!
»Ovo su vrata Gospodnja,
na njih ulaze pravedni!«
Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.

Evanđelje:

Mk 16,9-15

 

Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Isus, uskrsnuvši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše.
Nakon toga ukaza se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše.
Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. I reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.«
Riječ Gospodnja.