Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tiru, Sidonu i Sodomi bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.

XV. tjedan kroz godinu

Utorak, 16. 7. 2024.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 7,1-9; Ps 48,2-8; Mt 11,20-24

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Karmela, Karmelo, Karmen

Prvo čitanje:

Iz 7, 1-9

 

Ako se na me ne oslonite, održat se nećete!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

U dane judejskog kralja Ahaza, sina Jotamova, sina Uzijina, aramski kralj Rason i izraelski kralj Pekah, sin Remalijin, zavojštiše na Jeruzalem, ali ga ne mogoše zauzeti.
Tada dojaviše domu Davidovu: »Aramci se utaborili u Efrajimu.« Na tu vijest uzdrhta srce kraljevo i srce naroda, kao što u šumi drveće ustrepti od vjetra. I Gospodin reče Izaiji: »Iziđi pred Ahaza, ti i sin tvoj Šear Jašub, do nakraj vodovoda gornjeg ribnjaka na putu u Valjarevo polje. Reci mu:
»Pazi, smiri se, ne boj se,
i nek ti ne premire srce
od ovih dvaju ugaraka zadimljenih,
od raspaljenog bijesa Rasona aramskog,
i sina Remalijina,
što Aram, Efrajim i sin Remalijin
smisliše tvoju propast.
Pođimo, rekoše, na Judeju,
uplašimo je i osvojimo
da u njoj zakraljimo sina Tabelova.
Ovako govori Jahve Gospod:
To se neće zbiti: toga biti neće!
Damask je glava Aramcima,
a Damasku je glava Rason;
Samarija je glava Efrajimcima,
a Samariji glava je Remalija.
Još šezdeset i pet godina,
i Efrajim, razoren, neće više biti narod.
Ako se na me ne oslonite,
održat se nećete!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 48, 2-8

Pripjev:

Bog utvrđuje grad svoj dovijeka!

 

Velik je Gospodin, hvale predostojan
u gradu Boga našega.
Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven,
radost je zemlji svoj.

Gora Sion, na krajnjem sjeveru,
grad je Kralja velikog.
Bog u kulama njegovim
jakom se pokaza utvrdom.

Jer gle, složiše se kraljevi,
navališe zajedno.
Čim vidješe, zapanjiše se
i zbunjeni u bijeg nagnuše.

Ondje ih trepet obuze
kao muka porodilje,
kao kad vjetar istočni
razbija brodove taržiške.

Evanđelje:

Mt 11, 20-24

 

Tiru, Sidonu i Sodomi bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.«
»I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.«
Riječ Gospodnja.