Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kao onaj koji Riječ sluša i razumije, pa urodi.

XVI. tjedan kroz godinu

Petak, 26. 7. 2024.

Sv. Joakim i Ana, roditelji Blažene Djevice Marije

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Jr 3,14-17; Otp. pj.: Jr 31,10-12b.13; Mt 13,18-23

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Joakim, Ana, Anica, Anka; Bartolomeja, Bara, Barica

Prvo čitanje:

Jr 3, 14-17

 

Dat ću vam pastire po srcu svojemu; i svi će se narodi sabrati u Jeruzalemu.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Vratite se, sinovi odmetnici — riječ je Gospodnja — jer ja sam vaš Gospodar. Uzet ću vas, po jednoga iz svakoga grada, po dvojicu od svakog roda, da vas odvedem na Sion. I dat ću vam pastire po srcu svojemu koji će vas pasti razumno i mudro. A kad se u one dane namnožite i narodite u zemlji — riječ je Gospodnja — više se neće govoriti: »Kovčeg Gospodnjeg Saveza« i nitko neće na nj misliti, nitko ga se neće sjećati ni za njim čeznuti, niti ga ponovo graditi. U to će se vrijeme Jeruzalem zvati »Prijestolje Gospodnje«; i svi će se narodi u njemu sabrati u ime Gospodnje, i nijedan se više neće tvrdoglavo povoditi za pokvarenim srcem svojim.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Jr 31,10-13

Pripjev:

Gospodin nas čuva ko pastir stado svoje.

 

Čujte, o narodi, riječ Gospodnju,
objavite je širom dalekih otoka:
»Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire
i čuva ga ko pastir stado svoje!«

Jer Gospodin oslobodi Jakova,
izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
I oni će, radosno kličuć, na vis Sionski,
da se naužiju dobara Gospodnjih.

Djevojke će se veseliti u kolu,
mlado i staro zajedno,
jer ću im tugu u radost pretvoriti,
utješit ću ih
i razveselit nakon žalosti.

Evanđelje:

Mt 13, 18-23

 

Onaj koji Riječ sluša i razumije pa urodi.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito — to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje — to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju — to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko.«
Riječ Gospodnja.