Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Marta! Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo.

XVII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 29. 7. 2024.

Sv. Marta, Marija i Lazar

Spomendan

ČITANJA:
vl: 1Iv 4,7-16; Ps 34,2-11; Iv 11,19-27 (ili: Lk 10,38-42)

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Marta, Lazar, Urban, Vilim

Prvo čitanje:

1Iv 4, 7-16

 

Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama.

 

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni,
ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga;
i svaki koji ljubi,
od Boga je rođen i poznaje Boga.
Tko ne ljubi, ne upozna Boga
jer Bog je ljubav.
U ovom se očitova ljubav Božja u nama:
Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet
da živimo po njemu.
U ovom je ljubav:
ne da smo mi ljubili Boga,
nego – on je ljubio nas
i poslao Sina svoga
kao pomirnicu za grijehe naše.
Ljubljeni,
ako je Bog tako ljubio nas,
i mi smo dužni ljubiti jedni druge.
Boga nitko nikada ne vidje.
Ako ljubimo jedni druge,
Bog ostaje u nama,
i ljubav je njegova u nama savršena.
Po ovom znamo da ostajemo u njemu
i on u nama:
od Duha nam je svoga dao.
I mi smo vidjeli i svjedočimo
da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.
Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji,
Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.
I mi smo upoznali ljubav
koju Bog ima prema nama
i povjerovali joj.
Bog je ljubav
i tko ostaje u ljubavi,
u Bogu ostaje, i Bog u njemu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 34, 2-11

Pripjev:

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba.

 

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Veličajte sa mnom Gospodina,
uzvisujmo ime njegovo zajedno!
Tražio sam Gospodina i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga.

U njega gledajte i razveselite se,
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Anđeo Gospodnji tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:
blago čovjeku koji se njemu utječe!

Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi:
ne trpe oskudice koji ga se boje.
Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Gospodina, ne trpe oskudice.

Evanđelje:

Iv 11, 19-27
(Ili: Lk 10, 38-42 )

 

Marta! Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju
zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u
susret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine,
da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god za-
išteš od Boga, dat će ti.« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će tvoj brat!« A
Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus:
»Ja sam uskrsnuće i život:
tko u mene vjeruje,
ako i umre, živjet će.
I tko god živi i vjeruje u mene,
neće umrijeti nikada.
Vjeruješ li ovo?«
Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin
Božji, Onaj koji dolazi na svijet!«
Riječ Gospodnja.
ili: Lk 10,38-42
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Marta ga primi u kuću. Marija je izabrala bolji dio.
U ono vrijeme: Isus uđe u jedno selo. Žena neka, imenom Marta, primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: »Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne.« Odgovori joj Gospodin: »Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.«
Riječ Gospodnja.