Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Gospodin moj i Bog moj!

XIII. tjedan kroz godinu

Srijeda, 3. 7. 2024.

SV. TOMA APOSTOL

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Ef 2,19-22; Ps 117,1-2; Iv 20,24-29

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Toma, Tomislav, Tomo; Rajmund, Leon, Lav

Prvo čitanje:

Ef 2, 19-22

 

Nazidani na temelju apostolâ.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!
Više niste tuđinci ni pridošlice,
nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji
nazidani na temelju apostolâ i prorokâ,
a zaglavni je kamen sam Krist Isus.
U njemu je sva građevina povezana
i raste u hram svet u Gospodinu.
U njemu ste i vi ugrađeni
u prebivalište Božje u Duhu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 117, 1-2

Pripjev:

Idite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje!

 

Hvalite Gospodina, svi puci,
slavite ga, svi narodi!
Silna je prema nama ljubav njegova
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Evanđelje:

Iv 20, 24-29

 

Gospodin moj i Bog moj!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kada dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana njegovi učenici bijahu opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!«
Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus:
»Budući da si me vidio, povjerovao si.
Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«
Riječ Gospodnja.