Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta.

XVII. tjedan kroz godinu

Utorak, 30. 7. 2024.

Svagdan ili: Sv. Petar Krizolog, biskup i crkveni naučitelj

ČITANJA:
Jr 14,17-22; Ps 79,8-9.11.13; Mt 13,36-43

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Petar Krizolog, Julija, Maksima

Prvo čitanje:

Jr 14, 17-22

 

Gospodine, spomeni se i nemoj razvrći Saveza svog s nama!

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Nek oči moje suze rone danju i noću,
i neka ne prestanu,
jer je strašno slomljena djevica,
kći naroda moga,
ranom neobično ljutom.
Pođem li u polje,
evo mačem pobijenih!
Vratim li se u grad,
evo od gladi iznemoglih!
Čak i prorok i svećenik lutaju po zemlji
i ništa ne znaju.
Ta zar si Judeju sasvim odbacio?
Zar ti duši omrznu Sion?
Zašto nas tako biješ
te nam više nema lijeka?
Nadasmo se miru, ali dobra nema,
čekasmo vrijeme ozdravljenja, al' evo užasa!
Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo,
bezakonje otaca svojih;
odista, tebi sagriješismo!
Ne odbaci nas, rad imena svoga,
ne sramoti prijesto Slave svoje,
spomeni se i nemoj razvrći Saveza svog s nama!
Zar ispraznost bezbožnika dažda daje?
Ili zar nebesa sama kiše?
Zar ne daješ ti to, Gospodine, Bože naš?
Zato se u te uzdamo,
jer ti sve to činiš.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 79, 8-9.11.13

Pripjev:

Zbog slave imena svoga, Gospodine, oslobodi nas!

 

Ne spominji se, protiv nas, grijeha otaca;
neka nas pretekne smilovanje tvoje,
jer smo jadni i nevoljni.

Pomozi nam, Bože, pomoći naša,
zbog slave imena svojega,
oslobodi nas i otpusti nam grijehe
zbog imena svoga!

Nek do tebe dopru uzdasi sužanja,
snagom svoje mišice poštedi predane smrti!
I mi, tvoj puk i ovce paše tvoje,
slavit ćemo te dovijeka,
kazivat ćemo od koljena do koljena hvalu tvoju!

Evanđelje:

Mt 13, 36-43

 

Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti i na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.«
»Tko ima uši, neka čuje!«
Riječ Gospodnja.