Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Podali su slavu Bogu koji takvu vlast daje ljudima.

XIII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 4. 7. 2024.

Svagdan ili: Sv. Elizabeta Portugalska

ČITANJA:
Am 7,10-17; Ps 19,8-11; Mt 9,1-8

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Elizabeta, Elza, Laura, Berta

Prvo čitanje:

Am 7, 10-17

 

Idi, proroče, k narodu mojemu!

 

Čitanje Knjige proroka Amosa

U one dane: Amasja, svećenik betelski, poruči izraelskom kralju Jeroboamu: »Amos se urotio protiv tebe usred doma Izraelova; zemlja ne može više podnijeti njegovih riječi. Jer ovako on govori: 'Jeroboam će poginuti od mača, a Izrael će iz svoje zemlje u izgnanstvo.'«
Amasja reče Amosu: »Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj! Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram!«
Amos odgovori Amasji: »Nisam ja prorok ni proročki sin, nego stočar i gajitelj divljih smokava. Ali Gospodin me uze od stada i Gospodin mi reče: 'Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu!'«
Sada čuj riječ Gospodnju.
Ti veliš:
'Ne prorokuj protiv Izraela,
ne proriči protiv doma Izakova.
Zato ovako govori Gospodin:
»Tvoja će žena bludničit po gradu,
sinovi tvoji i kćeri od mača će pasti,
tvoja će se zemlja užetom razdijeliti,
a ti ćeš umrijeti na nečistu tlu,
i Izrael će otići u prognanstvo
iz svoje zemlje.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 19, 8-11

Pripjev:

Istiniti su sudovi Gospodnji, svi jednako pravedni.

 

Savršen je Zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja,
srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan je strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti su sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Dragocjeniji od zlata,
zlata čistoga;
slađi od meda,
meda samotoka.

Evanđelje:

Mt 9, 1-8

 

Podali su slavu Bogu koji takvu vlast daje ljudima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus uđe u lađu, preplovi i dođe u svoj grad. Kad gle, doniješe mu uzetoga koji je ležao na nosiljci. Vidjevši njihovu vjeru, reče Isus uzetome: »Hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi!«
A gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebi: »Ovaj huli!« Prozrevši njihove misli, reče Isus: »Zašto snujete zlo u srcima? Ta što je lakše reći: 'Otpuštaju ti se grijesi ili reći: 'Ustani i hodi?' Ali da znate da je vlastan Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe — tada reče uzetomu: Ustani, uzmi nosiljku i pođi kući!«
I on usta te ode kući.
Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima.
Riječ Gospodnja.