Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ljubi Gospodina Boga svojega i bližnjega svoga kao sebe samoga!

XX. tjedan kroz godinu

Petak, 23. 8. 2024.

Svagdan ili: Sv. Ruža Limska, djevica

ČITANJA:
Ez 37,1-14; Ps 107,2-9; Mt 22,34-40

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Ruža, Ružica, Rozalija, Flavije, Zakej, Vuk, Klaudije