Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Živo vrelo - Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost •

Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji ostvaruje svoje temeljne zadaće, između ostaloga, također izdavanjem znanstvenih i drugih publikacija s područja liturgike i liturgijskog pastorala (Statut, čl. 5.). Izdanja koja Institut priređuje mišljena su s ciljem usmjeravanja liturgijskoga pastorala u duhu konstitucije »Sacrosanctum Concilium«, trajne liturgijsko-teološke formacije svećenika i drugih liturgijskih služitelja te s ciljem promicanja liturgijske kulture među vjernicima laicima. U pokrenutim bibliotečnim nizovima susreću se: priručnici liturgijske teologije, pastoralna pomagala, homiletska literatura, crkveni dokumenti liturgijske tematike te djela za širu primjenu u liturgijskom pastoralu i njegovanju liturgijske kulture.