Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

HILP - Časoslov

BOŽANSKI ČASOSLOV

za Božji puk

  • IV. popravljeno i prošireno izdanje
  • ISBN 978-953-7377-21-2
  • 11 x 18 cm, tvrdi uvez
  • 1464 stranica
  • 26,00 €
  • Popust na količinu:
  • 10 kom - 10%
  • 15 kom - 15%
  • 20 kom - 20%
  • Naruči

Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji objavio je novo, prošireno izdanje Božanskoga časoslova za Božji puk. Riječ je o jednosveščanome izdanju Časoslova prilagođenoga za vjernike laike. Nakon prvoga izdanja, koje je Institut priredio 1999. godine, novo prošireno izdanje ustrojem je jednostavnije i preglednije, sadržajem znatno bogatije, a grafičkim oblikovanjem privlačnije i suvremenije. Tekstovi Jutarnje i Večernje molitve te Povečerja u potpunosti su usklađeni s izvornim hrvatskim izdanjem Časoslova (četverosveščano izdanje Kršćanske sadašnjosti) u svim razdobljima liturgijske godine. Novo izdanje šire je od prethodnoga za gotovo 400 stranica.

Liturgija časova javna je i zajednička molitva čitavoga Božjega naroda koji nastoji živjeti Kristov poziv na trajnu i ustrajnu molitvu. Ona je u pravome smislu „molitva Crkve“ jer se oslanja na Kristovo otajstvo spasenja i ujedinjuje sve članova Božjega naroda u zajedničku hvalu nebeskomu Ocu. Po rasporedbi molitve na različita doba dana liturgija časova posvećuje svekoliko vrijeme i cjelokupno ljudsko djelovanje te omogućuje da u srcima vjernika plodonosno živi Kristov dar spasenja. U toj jedinstvenoj molitvi Crkva se povjerava Božjoj riječi, poglavito po molitvi psalama, otvarajući se svjetlu Duha Svetoga i razmatrajući čudesnost Božjih djela u povijesti spasenja.