Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

HILP - Na vrelu liturgije

Ante Crnčević – Ivan Šaško

NA VRELU LITURGIJE

Teološka polazišta za novost slavljenja i življenja vjere

  • Prvo izdanje, 2009.
  • ISBN 978-953-7377-08-3
  • 17 x 24 cm, tvrdi uvez
  • 680 stranica
  • 195,00 kn
  • Naruči
Teološka polazišta za novost slavljenja i življenja vjere otkrivaju nam u novome svjetlu kršćansku liturgiju kao vrelo Kristova spasenjskoga djela u Crkvi. Dvojica autora, ujedinjena istom brigom i predanošću za otkrivanje bogatstva što ga daruje liturgija Crkve, nude nam vrijedno djelo koje može biti polazištem za novo razumijevanje liturgije i za novost iskustva u njoj. Širokim rasponom liturgijskih tema, koje prelaze okvire obrednosti i dotiču sveukupni život Crkve, jasno je pokazana temeljnost liturgije na kojoj počivaju smisao i snaga svega poslanja Crkve. Izraslo iz teološkoga razmatranja i interpretiranja liturgijskih slavlja i liturgijske otajstvene zbilje, ovo djelo, vjerno slijedeći započeti put liturgijske obnove, postaje dragocjeni mistagoški prethodnik i suputnik zajednicama i pojedincima koji se žele obnavljati liturgijom i trajno ponirati u Otajstvo koje ona uzbiljuje. Knjiga »Na vrelu liturgije« vraća naša vjernička i pastoralna nastojanja katkad zaboravljenomu Vrelu koje očituje životnu snagu Kristove prisutnosti i darovanosti u Crkvi.