Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

HILP - Jedan je vaš učitelj

Ante Crnčević (uredio)

PREPOZNATI USKRSLOGA

Biblijska razmišljanja za liturgijsku godinu B

  • Prvo izdanje, 2012.
  • ISBN 978-953-7377-14-4
  • 12 x 20 cm, meki uvez
  • 336 stranica
  • 12,61 EUR
  • Naruči
Dar »novoga gledanja«, podaren dvojici učenika za stolom u Emausu, udahnuo je naslov ovoj zbirci teoloških meditacija oslonjenih na nedjeljna evanđelja u liturgijskoj godini »B«. Kristov dar novoga gledanja ne uklanja tek ljudsku »sljepoću« da prepoznamo Uskrsloga i »sporost srca« da vjerujemo Riječi, nego, još više, oslobađa od gledanjâ koja zasljepljuju i od razumijevanjâ koja otupljuju… Riječ se razumijeva gledanjem, a lice Uskrsloga prepoznaje slušanjem. Riječ i Otajstvo daruju se u uzajamnoj prožetosti, a liturgija Crkve divno sklada Ljepotu njihova zajedništva. Homiletsko tuma­čenje Božje riječi, naviještene u liturgijskom slavlju, ide dalje od njezinoga »razumijevanja«, jer homilija kao »čin slavlja« smjera k prepoznavanju Riječi. Potrebno je prepoznati Riječ da bismo razumjeli njegove riječi.