Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

HILP - Dođi kraljevstvo tvoje

Vladimir Zagorac

DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE

  • Prvo izdanje, 2008.
  • ISBN 978-953-7377-07-6
  • 14 x 20 cm, meki uvez
  • 118 stranica
  • 7,30 EUR
  • Naruči
Želja za Bogom urezana je u ljudsko srce jer čovjek je od Boga i za Boga stvoren. Stoga je molitva što izvire iz srca najintimniji put do zajedništva s Bogom i, još više, 'mjesto' zajedništva s njim. Knjiga Vladimira Zagorca vodi nas kroz povijesna iskustva kršćanske molitve: od hvalbene molitve starozavjetnikā, »naroda koji je znao moliti« (J. Jeremias), preko prvih kršćanskih molitvenih poklika i obrazaca, do današnje liturgijske euhologije i 'slobodne' ili 'spontane' molitve Kristovih vjernika. Slijedeći duh molitve u Crkvi Autor donosi ogledne primjere molitvenih obrazaca za pojedina povijesna razdoblja Crkve. Pogled na razvojni put molitvenih obrazaca otkriva nam molitvena 'težišta' koja su se izmjenjivala kroz povijesna razdoblja te raznolikost načinā na koje je žudnja za Bogom obuzimala ljudsko srce. Molitva tako oslikava vjeru Crkve kroz njezinu povijest. Način molitve na najjasniji način osvjetljava vjeru Crkve. Stoga ova kratka povijest molitve može biti iščitavana i kao povijest vjerovanja u Kristovoj Crkvi.