Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

HILP - Prijenos liturgijskih slavlja

HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA

Prijenos liturgijskih slavlja

  • Temeljni dokument za televizijski i radijski prijenos liturgijskih slavlja
  • Prvo izdanje, Zagreb 2010.
  • ISBN 978-953-7377-09-0
  • 12 X 20 cm, klamano
  • 24 stranice
  • 25,00 kn
  • Naruči
Liturgija Crkve otajstveni je događaj u kojemu je Bog prvi činitelj obredom posredovane spasenjske zbilje. Svako liturgijsko slavlje nalazi središte i smisao u iskustvu Božjega djela spasenja koje svoj vrhunac ima u Kristovu vazmenom otajstvu muke, smrti i uskrsnuća. Bogoslužje je, dakle, čin Božjega služenja i istodobno čin služenja Bogu. Otajstveni događaj Božjega spasenjskog služenja čovjeku, posredovan liturgijskim obrednim činom, svojim je značenjem, sadržajem i mogućnošću iskustva znatno širi od stvarnosti koju nazivamo liturgijskim obredom. Televizijski i radijski prijenos liturgijskoga slavlja zahvaća liturgijsku obrednost, ali uvijek u svjetlu otajstvenoga događanja koje obredu daje smisao i značenje. Oni daju bogoslužju dimenziju 'javnosti' te tako onim vjernicima kojima je obred medijski posredovan omogućuju na specifičan način susret sa slavljenim Otajstvom. U ovoj knjižici iznesene su temeljne pastoralne i liturgijske smjernice Hrvatske biskupske konferencije za televizijske i radio prijenose tih slavlja.