Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Arhiva - 2008

Živo vrelo

13-2008 | Dar pobožanstvenjenja

od 25. prosinca do 17. siječnja 2008.
Iz sadržaja: I. Žižić: Pobožanstvenjenje u svjetlu Utjelovljenja• I. Šaško: Pobožanstvenjenje u svjetlu božićne liturgije  • A. Crnčević: Pobožanstvenjenje – Kristov dar čovjeku • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • Symbolon • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

12-2008 | Onaj koji dolazi

od 30. studenoga do 24. prosinca 2008.
Iz sadržaja: Ž. Tanjić: Sadašnjost i misao o dovršetku• I. Šaško: »Onaj koji dolazi«  • A. Crnčević: Početi od kraja • I. Žižić: Dar – susret – preobražaj• Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • U duhu i istini • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

11-2008 | Čašćenje svetaca

od 2. do 29. studenoga 2008.
Iz sadržaja: I. Žižić: Štovanje Boga i čašćenje svetih• I. Šaško: Oblikovanje ciklusa slavlja svetaca – sanktorala  • A. Crnčević: Čašćenje svetih između pobožnosti i slavljenja • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • Riječ i pismo • Symbolon • U duhu i istini • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

10-2008 | Liturgija je slavlje

od 5. listopada do 1. studenoga 2008.
Iz sadržaja: I. Žižić: Što je slavlje? Tri slike uz teologiju slavljenja• I. Šaško: Dimenzija slavljenja u krizi – dimenzija krize u slavlju  • A. Crnčević: Liturgijsko slavlje je udioništvo u Božjoj slavi • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • U duhu i istini • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

09-2008 | Liturgijska arhitektura

od 7. rujna do 4. listopada 2008.
Iz sadržaja: I. Žižić: Tragom »mjesta« liturgijskoga događaja• A. Crnčević: Liturgijski prostor oblikovan liturgijom • I. Šaško: Slike Crkve u Redu posvete crkve  • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • U duhu i istini • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

08-2008 | Služitelji pričesti

od 10. kolovoza do 6. rujna 2008.
Iz sadržaja: A. Crnčević: Dar pričesti i dar služenja pričesti • I. Žižić: Akoliti – služitelji u Službi Božjoj • I. Šaško: Služba izvanrednog služitelja pričesti: smisao i ostvarenje  • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • Symbolon • U duhu i istini • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

07-2008 | Euharistijsko klanjanje

od 6. srpnja do 9. kolovoza 2008.
Iz sadržaja: I. Žižić: Euharistijsko klanjanje: čin vjere i/ili pobožnosti • I. Šaško: Od slavljenja euharistije do euharistijskog klanjanja ii obratno?  • A. Crnčević: Euharistijsko klanjanje • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • Symbolon • U duhu i istini • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

06-2008 | Liturgijski simbolički govor

od 8. lipnja do 5. srpnja 2008.
Iz sadržaja: I. Žižić: Antropološka žarišta obrednoga simbolizma • A. Crnčević: Liturgija je mjesto susreta s Otajstvom • I. Šaško: Razumijevanje simbola u kršćanskome komunikacijskom ključu  • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • U duhu i istini • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

05-2008 | Sadašnji trenutak liturgijske obnove

od 11. svibnja do 7. lipnja 2008.
Iz sadržaja:Liturgija je punina očitovanja spasenja, razgovos s msgr. I. Šaškom• I. Žižić: Liturgijska obnova pred izazovima kulture i tradicije • A. Crnčević: »Danas« liturgijske obnove • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • U duhu i istini • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

04-2008 | Kršćanska inicijacija

od 13. travnja do 10. svibnja 2008.
Iz sadržaja: A. Crnčević: Kršćanska inicijacija i eklezijalnost vjere • Rođenje, život i smrt u kršćanskome slavljenju (Silvano Sirboni)• I. Šaško: Spomen-sličice s »prve pričesti« • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • U duhu i istini • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

03-2008 | Vazmeno otajstvo i pomirenje

od 20. ožujka do 10. travnja 2008.
Iz sadržaja: I. Raguž: »Za leđa si bacio sve moje grijehe« • I. Šaško: O zajedničkome slavlju sakramenta pomirenja • A. Crnčević: Otkrivajući sakramentalnost sakramenta pomirenja • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

02-2008 | Liturgija i skrb za bližnje

od 17. veljače do 19. ožujka 2008.
Iz sadržaja: I. Šaško: Proslava zauzete ljubavi • A. Crnčević: Živjeti liturgiju izvan liturgije • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • Symbolon • U duhu i istini • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u
Živo vrelo

01-2008 | Liturgija - mjesto zajedništva

od 20. siječnja do 16. veljače 2008.
Iz sadržaja: G. Dabić: Zajedništvo Duha Svetoga – preduvjet svakoga crkvenog zajedništva • I. Šaško: Liturgijski prostor zajednice vjernika • A. Crnčević: Pjevalište – mjesto izdvojeno za pjevače ili mjesto očitovanja liturgijskoga zajedništva • Liturgijski kalendar • Otajstvo i zbilja • U duhu i istini • Pisma čitatelja

Preuzmite broj u pdf-u