Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Katekumenat – mogućnosti i perspektiva

Zvonko Pažin
 

Katekumenat u počecima Crkve i današnje ustrojstvo
Katekumenat je drevna uredba Crkve po kojoj se oni koji povjeruju u Krista prikladnom poukom i liturgijskim slavljima pripravljaju za primanje sakramenata kršćanske inicijacije – krsta, potvrde i euharistije. Čini se da Novi zavjet na pripravu puno jednostavnije gleda. U Djelima apostolskim (16,24-31) opisano je kako su Pavao i Sila u Filipima bili u tamnici. Dok su oni noću pjevali psalme, nastao je potres, svima su spali okovi a tamničar, koji je u tome vidio Božji znak, dršćući se bacio pred njih i upitao: »Gospodo, što mi je činiti da se spasim?« Oni mu rekoše: »Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se – ti i dom tvoj!« Onda su njemu i njegovoj obitelji navijestili riječ Gospodnju, te se te iste noći krstio tamničar i svi njegovi. Priprava za krštenje trajala je nekoliko noćnih sati! Ovdje se očito radi o tome da je osnovni preduvjet za krštenje bilo istinsko obraćenje i prihvaćanje Kristova evanđelja.

 

Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju.