Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Liturgijska služba čitača nekad i danas. Mogućnosti i perspektiva

Zvonko Pažin
 

U službi sinagoge, bar načelno, svaki odrastao muškarac može i smije čitati Božju riječ. Tako je i Isus – po židovskom shvaćanju običan laik – u sinagogi u Nazaretu čitao za vrijeme subotnje službe (usp. Lk 4,16-20). Nasuprot tome, čini se da se u Crkvi vrlo rano, od samih početaka, ustrojila lektorska služba. Čitač (lektor) spominje se već oko 150. godine u Justinovoj Apologiji, a tu službu spominju također Tertulijan i Ciprijan. Hipolit Rimski u Apostolskoj predaji (početak 3. st.) kaže da lektora biskup postavlja u službu, ali bez polaganja ruku.

 

Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju.