Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Liturgijski simbolični govor gesta u obredu krštenja

 
 
 
ZLATKO VLAHEK
 
Dostojanstvo krsta u prvom dijelu kršćanske inicijacije u Redu krštenja Rimskog obrednika naglašava četiri bitne odrednice sakramenta krštenja. Prvo, Kristov imperativ apostolima da idu po svem svijetu kako bi svi narodi postali učenici Isusa Krista te ih krstili u trinitarnom imenuOca, Sina i Duha Svetoga (Mt 28,19). Drugo, sakramentom krsta vjernici se pritjelovljuju Crkvi, postaju Kristovo Tijelo, stan Božji u Duhu (Ef 2,22), kraljevsko svećeništvo i sveti narod (1Pt, 1,9). Treće, vjernici u sakramentu krsta postaju suzajedničari božanske naravi (2Pt 1,4) i posinjenja (Rm 8,15; Gal 4,5) te kako ističe molitva blagoslova vode, Krist je kupelj preporođenjaBožje djece i rođenja odozgor. Četvrto, krštenici ulaze u vazmeno otajstvo življenja vjere po uzoru i primjeru Isusa Krista, krštenjem se suukopavaju zajedno s njime (Rm 6,4-5) te zajedno s njime oživljuju i uskrisavaju (Ef 2,6). Svjesnim življenjem krsnih obećanja ostvaruje se kontinuirani prijelaz iz smrti grijeha u život. 
Teološko prorazmišljanje nad primljenim dostojanstvom djece Božje u sakramentu krštenja neizbježno nas poziva na produbljivanje obrednih molitava i simbola Reda krštenja, koje se nakon reforme Drugog vatikanskog koncila sastoji se od četiri dijela: obreda dobrodošlice, službe Riječi Božje, službe sakramenta i obreda zaključenja.
U ovome prikazu usredotočit ćemo se na produbljivanje značenja gesta i simbola, koji nasperritusetprecesupućuju u povijesno-teološko značenje kako bismo bolje razumjeli i shvatili sakramenta krštenja.
 
Znak križa – uvod u »rođenje« odozgor
Znak križa na čelu djece – slavljenika, a zatim roditelja i kumova – prva je gesta dobrodošlice u crkvu i uvod u svu kršćansku inicijaciju, sakramentalno sudjelovanje u Kristovoj smrti i uskrsnuću. Znamenovanje znakom križa na čelu djeteta vidljivi je znak volje roditelja i kumova kojim potvrđuju da su svjesni odgovornosti koje preuzimaju u odgajanju djece prema Božjim zapovijedima, ljubeći Gospodina i bližnjega po primjeru Isusa Krista. Križ simbolično označava smrt Isusa Krista, ali prema riječima svetoga Pavla i smrt starog, grešnog čovjeka koji umire kako bi oživio u svijetlu vazmenog otajstva, što obrednik označuje riječima »znakom Krista Spasitelja«. Početak vjerničkog života u obredu primanja u znaku križa označuje smrt grešnog čovjeka, ali istovremeno i rađenje novog, otkupljenog čovjeka: »S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene« (Gаl 2, 19-21).