Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Pečat dara Duha Svetoga. O značenju pojma pečat u potvrdi

Milan Dančuo

 

Za promišljanje o simboličkom značenju pojma pečat u sakramentu potvrde polazimo od značenja samoga pojma koji se koristi u svakodnevnom životu, ali je poznat i biblijskom rječniku preko kojega ulazi i u liturgijski jezik. Pečate proučava sigilografija ili sfragistika kao pomoćna povijesna znanost u sklopu diplomatike. Definicija ovih povijesnih znanosti pod pečatom najčešće podrazumijeva napravu s reljefno urezanim znakom ili nazivom kojom osoba pečati dokumente ili isprave kao dokaz njihove vjerodostojnosti.

 

Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju.